Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​WCCC Technology Department 


 

Select a page below for information:

​Help Desk Phone: 
513-932-5677 ext 5566

 

 
John Reeder
Technology Director
513-932-5677 ext 5247 

 
Nic Weingartner
Computer/Network Technician
513-932-5677 ext 5298 

 
Darryl Retallick
Computer/Network Technician
513-932-5677 ext 5314 ​

Nick Brown
Computer/Network Technician
513-932-5677 ext 5328 ​​

 

Alex Levine & Brayden Trosper

Help Desk Technician

513-932-5677 ext 5566​​ Atrium Ext 5577